Nâng cao năng lực cán bộ CĐ cơ sở các DN có liên quan đến Thụy Điển tại Việt Nam

Khai mạc lớp tập huấn.
Khai mạc lớp tập huấn.
Khai mạc lớp tập huấn.
Lên top