Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

Cán bộ phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình hướng dẫn các quy định về trật tự ATGT. Ảnh: LPL
Cán bộ phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình hướng dẫn các quy định về trật tự ATGT. Ảnh: LPL
Cán bộ phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình hướng dẫn các quy định về trật tự ATGT. Ảnh: LPL
Lên top