Nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động

Việc tuyên truyền cần chủ động để người lao động thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Việc tuyên truyền cần chủ động để người lao động thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Việc tuyên truyền cần chủ động để người lao động thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top