HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC ĐA PHƯƠNG TIỆN:

Nâng cao khả năng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Nhân viên BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc của người dân trên hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: V.L
Nhân viên BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc của người dân trên hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: V.L
Nhân viên BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc của người dân trên hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: V.L
Lên top