Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nâng cao hiệu suất lao động và đời sống người lao động

Sản phẩm trưng bày triển lãm của TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN.
Sản phẩm trưng bày triển lãm của TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN.