Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hoạt động công đoàn

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mai Anh.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mai Anh.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mai Anh.
Lên top