LĐLĐ huyện Yên Khánh (Ninh Bình):

Nâng cao hiệu quả hoạt động cán bộ công đoàn

Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh - trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham dự Hội thi “Nét đẹp công nhân Yên Khánh năm 2018”. Ảnh: NT
Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh - trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham dự Hội thi “Nét đẹp công nhân Yên Khánh năm 2018”. Ảnh: NT
Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh - trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham dự Hội thi “Nét đẹp công nhân Yên Khánh năm 2018”. Ảnh: NT
Lên top