Nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top