Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn

Bà Đỗ Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh chủ trì tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn. Ảnh: T.N.D
Bà Đỗ Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh chủ trì tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn. Ảnh: T.N.D
Bà Đỗ Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh chủ trì tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn. Ảnh: T.N.D
Lên top