Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Lên top