Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nữ công

Đồng chí Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Đồng chí Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Đồng chí Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Lên top