Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII)

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII) ngày 12.2. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII) ngày 12.2. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII) ngày 12.2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top