Chủ đề hoạt động năm 2020:

“Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

Với bản Thỏa ước LĐ tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật nên CNLĐ Cty CP Nhựa Tiền Phong (Hải Phòng) được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: T.E.A
Với bản Thỏa ước LĐ tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật nên CNLĐ Cty CP Nhựa Tiền Phong (Hải Phòng) được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: T.E.A
Với bản Thỏa ước LĐ tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật nên CNLĐ Cty CP Nhựa Tiền Phong (Hải Phòng) được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: T.E.A
Lên top