Nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội giảng. Ảnh PV
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội giảng. Ảnh PV
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội giảng. Ảnh PV
Lên top