Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô theo hướng chuẩn hóa

Hội thảo Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới diễn ra sáng 11.6. Ảnh: Hải Anh
Hội thảo Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới diễn ra sáng 11.6. Ảnh: Hải Anh
Hội thảo Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới diễn ra sáng 11.6. Ảnh: Hải Anh
Lên top