Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Phan Hiền
Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Phan Hiền
Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Phan Hiền
Lên top