Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Quý I/2021. Ảnh: Lương Hạnh.
Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Quý I/2021. Ảnh: Lương Hạnh.
Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Quý I/2021. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top