DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN:

Nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề có ý nghĩa quyết định

Y tá/hộ lý/điều dưỡng là một trong những ngành nghề được tự do di chuyển trong thị trường lao động ASEAN.
Y tá/hộ lý/điều dưỡng là một trong những ngành nghề được tự do di chuyển trong thị trường lao động ASEAN.
Y tá/hộ lý/điều dưỡng là một trong những ngành nghề được tự do di chuyển trong thị trường lao động ASEAN.
Lên top