Nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống các trường trong ngành xây dựng

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Hội thảo.