Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

“Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức cho người lao động trên địa bàn năm 2019. Ảnh: T.L
“Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức cho người lao động trên địa bàn năm 2019. Ảnh: T.L
“Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức cho người lao động trên địa bàn năm 2019. Ảnh: T.L
Lên top