Nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ

Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Lên top