Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe của công nhân lao động

Bữa ăn ca trưa 19.5 của công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Bữa ăn ca trưa 19.5 của công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Bữa ăn ca trưa 19.5 của công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top