Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động: Sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn

Chủ tịch CĐ Cty CP Gạch men TASA Phạm Hữu Vũ xem xét công tác chuẩn bị bữa ăn liên hoan cho công nhân lao động dịp 2.9 vừa qua. Ảnh: L.NGUYÊN
Chủ tịch CĐ Cty CP Gạch men TASA Phạm Hữu Vũ xem xét công tác chuẩn bị bữa ăn liên hoan cho công nhân lao động dịp 2.9 vừa qua. Ảnh: L.NGUYÊN
Chủ tịch CĐ Cty CP Gạch men TASA Phạm Hữu Vũ xem xét công tác chuẩn bị bữa ăn liên hoan cho công nhân lao động dịp 2.9 vừa qua. Ảnh: L.NGUYÊN
Lên top