Công đoàn Công thương Việt Nam:

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao phần thưởng cho đội CĐ Cty thuốc lá Thăng Long. Ảnh: LAN DỊU
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao phần thưởng cho đội CĐ Cty thuốc lá Thăng Long. Ảnh: LAN DỊU
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao phần thưởng cho đội CĐ Cty thuốc lá Thăng Long. Ảnh: LAN DỊU
Lên top