Nâng cao chất lượng báo chí viết về công đoàn và người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo.
Lên top