Nâng cao chất lượng báo chí viết về CĐ và NLĐ: Cần nỗ lực từ nhiều phía

Cuộc hội thảo Nâng cao chất lượng báo chí viết về công đoàn và người lao động do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: Đình Hải
Cuộc hội thảo Nâng cao chất lượng báo chí viết về công đoàn và người lao động do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: Đình Hải
Cuộc hội thảo Nâng cao chất lượng báo chí viết về công đoàn và người lao động do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: Đình Hải
Lên top