Nâng bậc lương cho giáo viên: Đừng để nhà giáo chờ mãi một quan điểm hết sức nhân văn

Đại biểu QH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đề xuất tăng lương cho giáo viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đại biểu QH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đề xuất tăng lương cho giáo viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đại biểu QH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đề xuất tăng lương cho giáo viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN