CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN:

Nắm vững hơn nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn tham quan Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: BẢO TRUNG
Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn tham quan Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: BẢO TRUNG
Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn tham quan Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: BẢO TRUNG
Lên top