Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp:

Năm mới với động lực mới, đạt nhiều thành tựu mới

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chụp ảnh với tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn. 
Ảnh: X.H
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chụp ảnh với tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn. Ảnh: X.H
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chụp ảnh với tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn. Ảnh: X.H
Lên top