Nam Định: Tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho công nhân

Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lên top