Nam Định: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân

Tại hội nghị do LIên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức, công nhân lao động được hướng dẫn về phương pháp, cách thức băng bó sơ cứu ban đầu đối với người bị tai nạn giao thông trên đường. Ảnh: Quế Hương.
Tại hội nghị do LIên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức, công nhân lao động được hướng dẫn về phương pháp, cách thức băng bó sơ cứu ban đầu đối với người bị tai nạn giao thông trên đường. Ảnh: Quế Hương.
Tại hội nghị do LIên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức, công nhân lao động được hướng dẫn về phương pháp, cách thức băng bó sơ cứu ban đầu đối với người bị tai nạn giao thông trên đường. Ảnh: Quế Hương.
Lên top