Nam Định: Trao tiền hỗ trợ xây mới nhà ở “Mái ấm Công đoàn

Ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ xây mới nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Thu Hiền.
Ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ xây mới nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Thu Hiền.
Ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ xây mới nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Thu Hiền.
Lên top