Nam Định: Tặng quà cho con công nhân lao động khó khăn

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định - trao quà tới con công nhân lao động. Ảnh: Hoàng Thọ Thanh Xuân.
Đồng chí Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định - trao quà tới con công nhân lao động. Ảnh: Hoàng Thọ Thanh Xuân.
Đồng chí Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định - trao quà tới con công nhân lao động. Ảnh: Hoàng Thọ Thanh Xuân.
Lên top