Nam Định: Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Đồng chí Phan Văn Anh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Lễ khởi công.
Đồng chí Phan Văn Anh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Lễ khởi công.
Đồng chí Phan Văn Anh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Lễ khởi công.