Nam Định: Gắn biển công trình “Nhà máy gạch Tuynel Sông Giang”

Các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).
Các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).
Các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).
Lên top