Nam Định: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng đoàn đại biểu và chị Đoàn Thị Vui bên ngôi nhà mới của chị.
Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng đoàn đại biểu và chị Đoàn Thị Vui bên ngôi nhà mới của chị.
Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng đoàn đại biểu và chị Đoàn Thị Vui bên ngôi nhà mới của chị.
Lên top