Nam công nhân được cứu sống thần kỳ: 20 phút sinh tử giữ nhịp tim cho bạn

Công nhân Lê Phước Khánh được cứu sống thần kỳ khi đồng nghiệp giữ tim không ngừng đập suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu và nhờ được điều trị bằng phương pháp mới của BV Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 23.12). Ảnh: TT
Công nhân Lê Phước Khánh được cứu sống thần kỳ khi đồng nghiệp giữ tim không ngừng đập suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu và nhờ được điều trị bằng phương pháp mới của BV Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 23.12). Ảnh: TT
Công nhân Lê Phước Khánh được cứu sống thần kỳ khi đồng nghiệp giữ tim không ngừng đập suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu và nhờ được điều trị bằng phương pháp mới của BV Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 23.12). Ảnh: TT
Lên top