Năm 2025 hoàn thiện đề án phát triển nhà ở xã hội cho người lao động

Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top