Năm 2021 sẽ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam-đại diện người lao động). Ảnh: Anh Thư
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam-đại diện người lao động). Ảnh: Anh Thư
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam-đại diện người lao động). Ảnh: Anh Thư
Lên top