Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao

Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh TL
Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh TL
Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh TL
Lên top