Năm 2020 Đồng Nai có 13.000 lao động trong các KCN mất việc làm do COVID-19

Người lao động mất việc làm do COVID-19 đang chờ làm chế độ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động mất việc làm do COVID-19 đang chờ làm chế độ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động mất việc làm do COVID-19 đang chờ làm chế độ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top