Năm 2020: Công nhân mong ước không phải đi thuê trọ, được ở nhà giá rẻ

Công nhân mua sắm tại hội chợ công nhân do công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai_Ảnh: HAC
Công nhân mua sắm tại hội chợ công nhân do công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai_Ảnh: HAC
Công nhân mua sắm tại hội chợ công nhân do công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai_Ảnh: HAC
Lên top