Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp hiện còn nhiều khó khăn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp hiện còn nhiều khó khăn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp hiện còn nhiều khó khăn. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM