Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp hiện còn nhiều khó khăn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp hiện còn nhiều khó khăn. Ảnh: HẢI NGUYỄN