Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 2019 - công nhân Lê Đức Anh:

Muốn thành công cần có thái độ tích cực và tính kiên trì

Công nhân Lê Đức Anh là tấm gương thanh niên công nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và lan tỏa cảm hứng, động lực làm việc cho nhiều công nhân. Ảnh: NVCC
Công nhân Lê Đức Anh là tấm gương thanh niên công nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và lan tỏa cảm hứng, động lực làm việc cho nhiều công nhân. Ảnh: NVCC
Công nhân Lê Đức Anh là tấm gương thanh niên công nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và lan tỏa cảm hứng, động lực làm việc cho nhiều công nhân. Ảnh: NVCC
Lên top