LĐLĐ Thừa Thiên - Huế:

Muốn phát triển giai cấp công nhân cần có Công đoàn mạnh và cán bộ tốt

Hội đàm cũng được nghe thảo luận, chia sẻ về việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các CĐ trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Hội đàm cũng được nghe thảo luận, chia sẻ về việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các CĐ trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Hội đàm cũng được nghe thảo luận, chia sẻ về việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các CĐ trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Lên top