Muôn mặt “cửa hàng ăn uống di động” trước cửa Công ty PouYuen

Cảnh mua bán khá tấp nập trước cổng công ty. Ảnh Nam Dương
Cảnh mua bán khá tấp nập trước cổng công ty. Ảnh Nam Dương
Cảnh mua bán khá tấp nập trước cổng công ty. Ảnh Nam Dương
Lên top