Muôn kiểu vất vả của công nhân thuê trọ ở khu công nghiệp

Dịch COVID-19 ảnh hưởng, công nhân không còn được tăng ca như trước, bữa cơm của Bùi Đinh Phương chỉ có cơm và trứng. Ảnh: Đỗ Phương
Dịch COVID-19 ảnh hưởng, công nhân không còn được tăng ca như trước, bữa cơm của Bùi Đinh Phương chỉ có cơm và trứng. Ảnh: Đỗ Phương
Dịch COVID-19 ảnh hưởng, công nhân không còn được tăng ca như trước, bữa cơm của Bùi Đinh Phương chỉ có cơm và trứng. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top