Muôn dạng trục lợi bảo hiểm y tế: Kỳ 1 - Đua nhau trục lợi, quỹ BHYT bị âm