“Mừng quá, có tiền mua gạo, mua đồ ăn rồi!”

LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top