Mục tiêu là phải hoàn thành vai trò đại diện người lao động

Lãnh đạo TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm doanh nghiệp (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: L.Nguyên
Lãnh đạo TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm doanh nghiệp (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: L.Nguyên
Lãnh đạo TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm doanh nghiệp (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: L.Nguyên
Lên top